You are currently viewing עו”ד יצחק וינד חושף את הדרכים היעילות ביותר להתנגד לצוואה

עו”ד יצחק וינד חושף את הדרכים היעילות ביותר להתנגד לצוואה

בכל מקרה שבו מבוצעת חלוקה של רכוש לאחר המוות, יש צורך לקבל אישור משפטי שמאפשר את החלוקה. לא משנה האם החלוקה מבוצעת על פי חוקי הירושה או בעזרת צוואה שנכתבה עוד בחייו של המנוח, האישור הזה הוא תנאי הכרחי לחלוקת הרכוש. אם יש לכם ערעור על דרך החלוקה המסתמנת, עורך דין יצחק וינד כאן כדי לעזור לכם לפתור את הבעיה.

צו ירושה/צו קיום צוואה

 צו ירושה או צו קיום צוואה הוא צו משפטי שכאמור מאפשר את חלוקת הרכוש. החוק מאפשר להגיש ערעור על הצו בתוך 14 יום ממועד פרסום הצו. ההתנגדות צריכה להיות מוגשת על ידי מי שקשור לצוואה או שרואה את עצמו ככזה. כמובן שההתנגדות צריכה להיות מנומקת היטב וכזו שמבהירה לבית המשפט מדוע לא ניתן לבצע את חלוקה הירושה כפי שהיא מופיעה בצו. 

מה מאפשר לערער על צוואה

חשוב לדעת שלצוואה שנערכה כראוי ישנה משמעות משפטית רבה, ולכן כדי לערער עליה עליכם יהיה להוכיח מעל לכל ספק שהיא אכן לא בוצעה כראוי. אז לפני שאתם ניגשים לערעור חשוב שתתייעצו עם עורך דין מקצועי שמומחה בתחום הצוואות. עו״ד יצחק וינד יוכל לסייע לכם לנסח התנגדות שתמנע את מימושה של הצוואה במצב הנוכחי. 

הנה כמה אפשרויות שכדאי שתכירו והן מאפשרות לכם לערער על קיומה של הצוואה:

מעורבות של אינטרס זר

האפשרות הראשונה שעומדת לפניכם היא הטענה שלפיה אדם בעל אינטרס בקיומה של הצוואה השפיע על המנוח בעת הכתיבה שלה. בכל צוואה, צריך להיות מוכח שהיא נכתבה מתוך רצונות החופשי של המנוח ועל כן מעורבות שכזו יכולה לערער בצורה מהותית על התוקף של הצוואה.

צוואה שלא נכתבה ברצונו של המנוח

אפשרות נוספת ואף מצויה מאוד היא צוואה שלא נכתבה במתוך רצון חופשי ומודעות מלאה של המנוח. במקרים רבים לפני מותו אדם לא נמצא בצלילות מוחלטת ועל כן צוואה שנכתבה בתקופה כזו לא בהכרח תהיה תקפה מבחינה משפטית. 

צוואה עם כשלים משפטיים

טענה נוספת שאותה תוכלו לטעון רק אם התייעצתם עם עורך דין היא ביחס ללקות משפטית מסוימת בצוואה. לקות כזו תאפשר לכם לטעון בפני בית המשפט שהצוואה העומדת לפניו היא מסמך שאינו תקף מבחינה משפטית. 

לסיכום

התנגדות לקיום צוואה יכולה לנבוע ממספר סיבות. לפני שאתם מגישים התנגדות לקיום צוואה עליכם לנמק בפני בית המשפט באופן בהיר מהי העילה שבגינה אתם מתנגדים לקיומה של הצוואה כמות שהיא. עו"ד מקצועי הוא המפתח להצלחה. 

יצחק וינד הוא עורך דין וותיק בתחום דיני המשפחה, ירושות, צוואות וחדלות פירעון. עו"ד יצחק וינד מחזיק בהשכלה משפטית רחבה יחד עם כשירות לכהן כדיין וכטוען רבני. לא משנה מהי הערכאה שבפניה אתם רוצים להתדיין, עורך הדין יצחק וינד יוכל לייצג אתכם בצורה המיטבית ויעשה כל מאמץ שהעמדה שלכם תובא באופן בהיר לפני בית המשפט.

כתיבת תגובה