שלומי טל

דוד אבן צור

אמיר ווסקו

מיכאל פיזיצקי

מועמד אחר