שלומי טל

דוד אבן צור

אלון סיסו

אמיר ווסקו

מועמד אחר